A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Богодухівський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Богодухівської міської ради Харківської області

Рекомендації педагогічним працівникам

Рекомендації педагогічним працівникам щодо

якісної підготовки учнів до НМТ

1. Оформити куточки НМТ-2024 у навчальному кабінеті.

          2. Ознайомитись із онлайн роз’ясненнями щодо змісту, структури й особливостей виконання завдань тестів за посиланням https://www.youtube.com/@user-vt1tw1yk5d/videos.     

3. Детально опрацювати програму зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (відповідно з кожного навчального предмета); психометричні характеристики сертифікаційних робіт (відповідно з кожного навчального предмета); критерії оцінювання.

4. Своєчасно аналізувати стан готовності одинадцятикласників до національного мультипредметного тесту; виявляти рівень сформованості компетентностей, прогалин у знаннях учнів із навчальних предметів, обраних для складання НМТ.

5. Здійснювати підготовку випускників до виконання тестових завдань за моделями, які розроблено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, пропонованими Українським центром оцінювання якості освіти. 

6. Cистематично здійснювати роботу з відпрацювання у випускників навичок виконання тестових завдань різної форми й ступеня складності, практикувати використання тестування як навчального прийому та контрольної форми перевірки знань, умінь і навичок учнів: під час вивчення нового матеріалу; перевірки знань (тестові завдання різної форми – для поетапного контролю, підсумкові та тематичні тестові завдання); для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи); як домашнє завдання (тестові завдання для самоконтролю).

7. Присвятити уроки наприкінці навчального року, на яких заплановано повторення, узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, роботі з тестовими технологіями, урахувавши індивідуальні особливості учнів класу, з’ясувавши, які існують прогалини в їхніх знаннях, уміннях і навиках, а також урахувавши результати моніторингових досліджень рівня підготовки одинадцятикласників до роботи з тестовими технологіями національного мультипредметного тесту.

8. Використовувати готові зразки тестових завдань, які розміщено у офіційному звіті про результати НМТ у 2023 році (том II) Українського центру оцінювання якості освіти (https://testportal.gov.ua//wpcontent/uploads/2023/08/ZVIT-NMT_2023-Tom_2.pdf ) або ж надруковані в методичній літературі, фаховій пресі, спеціальних збірниках, добираючи їх уважно, аналізуючи їх відповідність головним дидактичним вимогам до структури та змісту навчальних і контрольних завдань. 

9. Ознайомлювати учнів зі структурою тестів, методикою та критеріями  оцінювання  сертифікаціних робіт, процедурою НМТ, – на групових та індивідуальних заняттях. Під час використання тестових завдань в освітньому процесі доцільно готувати учнів і до самої процедури проходження національного мультипредметного тесту. Для цього вчителеві варто звернути увагу на розподіл часу на виконання тих чи інших тестів та його онлайновий комп’ютерний формат.

10. Систематично самовдосконалюватись з питань використання тестових технологій.

11. Використовувати позанавчальний час (групові та індивідуальні консультації, факультативи) для підготовки учнів до НМТ.

12. Спрямовувати виховну роботу на підвищення мотивації учнів до складання ними НМТ; залучати до виховних заходів психологів, працівників закладів вищої освіти.

13. Здійснювати вивчення профорієнтаційних нахилів учнів з метою оптимального вибору предметів тестування та подальшого самовизначення школярів, відповідно до їхніх пізнавальних можливостей, соціальної адаптації та успішної інтеграції в суспільстві, створювати умови для оптимальної реалізації випускниками свого освітнього й особистісного потенціалу.

14. Наголошувати на перевагах НМТ учням та підтримувати впевненість в їхніх знаннях.

15. Використовувати у своїй роботі методичні рекомендації методистів Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (https://edu-post-diploma.kharkov.ua ), фахівців Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (https://zno-kharkiv.org.ua/zno ).

 

Практичним психологам закладів загальної середньої освіти

1. Розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків щодо підвищення рівня готовності до складання НМТ.

2. Проводити у закладі освіти психологічні тренінги, спрямовані на зняття психологічної напруги у випускників перед участю у НМТ.

3. Регулярно проводити співбесіди з учнями, що мають високий рівень тривожності; учнями з проблемних родин; випускниками з низьким рівнем мотивації.

Вхід для адміністратора