A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Богодухівський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Богодухівської міської ради Харківської області

Річний звіт діяльності  Комунальної установи «Богодухівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Богодухівської міської ради Харківської області    за 2023 рік

Дата: 25.12.2023 14:51
Кількість переглядів: 12

 

Нам довелося жити й працювати у складний воєнний час. Але завдяки спільним зусиллям педагогічних працівників та управлінців освітня галузь громади знаходиться в активному стані.

          Богодухівський центр професійного розвитку педагогічних працівників організовує реалізацію державної освітньої стратегії, є провайдером державних стратегій і освітніх реформ. Консультанти Центру допомагають педагогам закладів освіти громади за будь-яких умов продовжувати свій професійний розвиток.

У своїй діяльності ми орієнтуємося на результати і поділяємо відповідальність за якість освіти в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти громади.

Центр працює згідно з річним планом роботи, який складений з урахуванням цілей та завдань, викладених у стратегії розвитку. Тому з метою їх реалізації визначена система роботи фахівців установи. Колегіальні рішення щодо впровадження форм роботи з фахової, професійної підготовки педагогічних працівників, їх консультування приймає Методична рада Центру.

Працівники Центру намагаються створити простір можливостей та атмосферу дружної взаємодії для розвитку педагогічної майстерності, сприяють розвитку творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності з метою надання якісних освітніх послуг.

Упродовж 2023 року було організовано роботу професійних спільнот педагогічних працівників (їх 23), які об’єдналися за спільними інтересами за родом їх професійної та фахової  діяльності в методичні комісії, творчі групи, школи становлення новопризначеного фахівця. Для організації якісної роботи спільнот була проведена діагностика серед педагогічних працівників, яка забезпечила об’єктивну інформацію про потреби в підвищенні фахового і професійного рівня. Водночас враховано пропозиції освітян.

Для задоволення потреб освітянських професійних спільнот, пов’язаних з їх професійним розвитком, спеціалістами Центру було підготовлено та проведено низку консультативно-методичних заходів, деякі з них представлено на слайдах. Методичні кейси з матеріалами усіх проведених заходів надсилаються учасникам та дублюються на сайті Центру.

В умовах воєнного стану в Україні  постала проблема надання якісних послуг здобувачам освіти через форми дистанційного навчання. Для педагогів закладів освіти нашої громади це не було гострим викликом, оскільки фахівцями Центру впродовж останніх двох років докладається багато зусиль, спрямованих на опанування педагогами громади інструментарію дистанційної освіти. Навчання для освітян проводяться у формі семінарів, вебінарів, тренінгів, індивідуальних та групових консультацій.

           Заклади загальної середньої освіти нашої громади працюють на платформах «Workspace» («Meet», «Classroom»),  «PROSVITA – Education Platform».

           Найбільш пріоритетними завданнями Центру є допомога у проєктуванні траєкторії професійного розвитку педагогів, адже це персональний шлях реалізації професійного потенціалу педагогічного працівника, що ґрунтується на його вільному виборі закладу освіти, установи, організації, іншого суб'єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих.

 На слайді зазначені шляхи траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників:

 • адаптація до кардинальних змін у сучасній освіті;
 • розвиток компетенцій педагога в умовах НУШ;
 • власна траєкторія розвитку;
 • застосування  дистанційних форм роботи в практичній діяльності педагогічних працівників;
 • перетворення педагога з джерела знань на коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.

           Слід зазначити, що досить поширеним та завжди актуальним є питання щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників: порядок реєстрації на курси підвищення кваліфікації, мінімальні вимоги щодо кількості годин підвищення кваліфікації, порядок отримання свідоцтв та сертифікатів про закінчення курсів підвищення кваліфікації, відновлення коду доступу для проходження курсів підвищення кваліфікації тощо.

 Тому на офіційному веб-сайті Центру створено базу даних суб’єктів підвищення кваліфікації та  базу даних електронних цифрових ресурсів і платформ, корисних для роботи педагогічних працівників певного напряму.

 Ще одним із напрямів роботи Центру є проведення моніторингових досліджень.   Моніторингові дослідження - виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

           В межах ХАБу-2 «Якісна освіта» регіонального проєкту «Освітній технопарк Харківщини-2030», відповідно до освітнього проєкту «Моніторинг у сфері загальної середньої освіти в умовах розбудови сучасної української школи» у 2023 році здійснено регіональні моніторингові дослідження якості освіти, учасниками яких були КЗ «Богодухівський ліцей №2», КЗ «Богодухівський ліцей №3»,                  КЗ «Шарівський ліцей», КЗ «Улянівський ліцей», КЗ «Кленівський ліцей»,                КЗ « Павлівська гімназія», КЗ «Петропавлівська гімназія», КЗ «Сазоно-Баланівська гімназія» та усі заклади дошкільної освіти громади.

         Належна увага фахівцями установи приділяється реалізації ідей Нової української школи. На сьогодні усі вчителі початкової школи  пройшли спеціальне навчання щодо  організації освітнього процесу за Концепцією НУШ і продовжують  підвищувати свій професійний рівень. Також  продовжено розпочату у минулому році роботу з підготовки вчителів  5-9 класів  до роботи  за новими Державним стандартом базової  середньої освіти. У жовтні пройшли навчання                     педагоги-тренери  з числа фахівців Центру  та представників педагогічного загалу громади. Саме вони у листопаді-грудні  навчали   вчителів закладів загальної середньої освіти громади особливостям  організації освітнього процесу Нової української школи у 5-6-х класах НУШ. Загалом навчання  пройшли 227 педагогів громади.

Фахівці установи  пройшли відповідне навчання та постійно залучаються Державною службою якості до  практичного вивчення практичного досвіду  вчителів початкової школи під час третього етапу сертифікації, а також до проведення інституційного аудиту. 

Протягом  2023 року фахівцями Центру здійснено вивчення якості організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Консультанти мали змогу долучатися  до  уроків у синхронному режимі, що дає можливість стверджувати наступне: педагогічні працівники громади на належному рівні опанували необхідний інструментарій для здійснення якісного дистанційного навчання.

Також відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, згідно із затвердженим графіком атестаційної комісії ІІ рівня Управління освіти, молоді та спорту консультантами, які входять до складу даної комісії, вивчалася педагогічна діяльність осіб, які підлягають атестації 2023 році.    У березні 2023 року, незважаючи на воєнний стан в країні, було атестовано 68 педагогічних працівників закладів освіти громади.

 З метою активізації інноваційної діяльності у закладах освіти, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, ефективності освітнього процесу та його методичного забезпечення фахівці установи  сприяють участі творчих колективів закладів освіти громади у заходах, на яких презентується досвід роботи педагогічних працівників та  педагогічних колективів закладів освіти, а саме: обласна виставка ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття», фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують», «Учитель року» та «Кращий вихователь Харківщини».

 Цього року маємо переможницю обласного етапу конкурсу «Учитель року 2023» у номінації фізична культура. Юлія КАРМАЗОВА, учителька КЗ «Богодухівський ліцей №1» посіла почесне ІІ місце.

           Не менш важливим напрямком роботи спеціалістів Центру є  організація роботи   з    інтелектуально    обдарованою    молоддю.    Консультантами    Центру розроблені та постійно оновлюються методичні рекомендації   на допомогу вчителям з метою систематизації організаційних заходів щодо роботи з обдарованими дітьми у закладі. Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасної  освіти.

 Як результат у 2023 році маємо перемоги у 5 із 6 олімпіад у яких брали участь обдаровані учні закладів освіти громади, за кількісним складом учасників маємо      6 перемог  та найкращі показники серед  п’яти громад Богодухівського району. Також маємо ІІ місце в обласному етапі Фестивалю ораторського мистецтва за темою «Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя (В. Симоненко)». Високих результатів досягли наші учні й в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, усі  роботи (їх 3) подані на розгляд журі отримали високу оцінку і як результат – призові місця.

 Користуючись нагодою, хочу подякувати міській раді, що не залишається осторонь питання підтримки та стимулювання обдарованої молоді. Так у цьому році 9 академічно обдарованих учнів були відзначені щорічними стипендіями «Юні таланти Богодухівської громади».

Сьогодні шлях вступу до закладу вищої освіти пролягає через складання зовнішнього незалежного тестування, тому воно має таке велике значення для випускників. Та через воєнні дії в Україні, спричинені широкомасштабним вторгненням росії на нашу територію, третій рік поспіль наші діти навчаються за дистанційною формою навчання, третій рік поспіль у режимі комп’ютерного онлайн-тестування наші випускники складатимуть національний мультипредметний тест. Відтак, головне питання, яке турбує сьогодні і батьків, і вчителів, – як забезпечити якісну освіту в умовах війни і не набути освітніх втрат.

Допомогти педагогам підготувати учнів до проходження НМТ, а також сприяти розвитку компетентності вчителя у використанні тестових                     онлайн-технологій, підвищенню якості освіти – одне з основних завдань ЦПРПП.

Ми сформували власну систему роботи з учасниками освітнього процесу щодо підготовки наших випускників до мультипредметного тесту і назвали її «До НМТ за два роки». Підготовку учнів до тестування наші вчителі починають з             10 класу. На початку навчального року для десятикласників проводять вхідний контроль у вигляді діагностичної контрольної роботи на перевірку базових знань. Вчителі пропонують  проходити тести за попередні роки по темам на тій базі знань, яку вони мають у своєму розпорядженні на даний момент, щоб з одного боку, оцінити свій рівень підготовки, а з іншого, виявити слабкі місця, над якими в майбутньому треба буде попрацювати самостійно або за допомогою вчителя.       Така   підготовка   допомагає   якісно   повторити   теми,   передбачені  програмою, відпрацювати проблемні розділи, навчитися працювати в середовищі                 онлайн-тестувальників.

З метою посилення підготовки учнів до національного мультипредметного тесту консультантами Центру, відповідно до плану роботи, в рамках територіальних методичних об’єднань проводяться методичні студії,               майстер-класи, тренінги, онлайн-практикуми, консультації, метою яких є підвищення рівня професійної компетентності вчителів, поглиблення теоретичних знань і набуття ними практичних умінь та навиків із підготовки учнів до НМТ.

Також хочу сказати,  що упродовж червня-липня 2023 року фахівці Центру забезпечували проведення основної, додаткової та спеціальної сесій Національного мультипредметного тесту (колишнє ЗНО)  у якості інструкторів. Тестування проходило на базі КЗ «Богодухівський ліцей №3». Учасниками були не лише випускники закладів освіти громади, а й з інших регіонів країни.

Окрім того фахівці Центру здійснюють роботу й за іншими напрямками:

 • вибір, замовлення, розподіл підручників та науково - методичної літератури для закладів освіти громади;
 • методичний супровід дослідно – експериментальної роботи у закладах освіти громади;
 • методичний супровід профільного навчання;
 • організація та  проведення фізкультурно-оздоровчих та                     спортивно-масових заходів з учнівською молоддю;
 • організаційно-методичний супровід виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю;
 • координацію роботи Молодіжної ради громади.

Підсумовуючи рік роботи Центру, можна впевнено констатувати. що в громаді створено систему забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників. На слайді представлено найдієвіші показники цієї роботи.

Разом з тим  нашими пріоритетами на 2024 рік залишаються:

 • подальша розбудова Нової української школи;
 • подолання освітніх втрат та розривів, зумовлених військовою агресією рф на території нашої держави;
 • посилення національно-патріотичного виховання, формування у дітей та учнів громадянської позиції, розвиток навичок інформаційної гігієни під час війни;
 • просвіта всіх учасників освітнього процесу з питань безпеки;
 • формування й розвиток діджитал-навичок у педагогів;
 • організація різних форм навчання;
 • медіа-освіта;
 • інклюзивна освіта.

          Наостанок хочу зазначити, що не зважаючи на існуючі проблеми, освітянський фронт громади гідно тримає стрій!

           Віримо в ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ та разом наближаємо нашу ПЕРЕМОГУ!

https://rada.info/upload/users_files/43757372/cb4515ed014281cc1871f7b07a26ce17.pptx

 

      


« повернутися

Вхід для адміністратора