A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Богодухівський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Богодухівської міської ради Харківської області

Річний звіт діяльності Комунальної установи «Богодухівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Богодухівської міської ради Харківської області за 2022 року

Дата: 20.12.2022 14:52
Кількість переглядів: 16

Основним завданням Комунальної установи «Богодухівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» є надання професійної допомоги педагогам та закладам освіти громади. Діяльність Центру спрямована на розв’язання професійних труднощів, удосконалення організації роботи, психологічну підтримку та консультування.

        Колектив Центру зумів створити розвивальне професійне середовище, яке сприяє забезпеченню високого професійного розвитку кожного педагога окремо та педагогічних колективів у цілому. Принципом колективу Центру в роботі з колегами є партнерство і тісна співпраця.

            Аби забезпечити якісне надання послуг освітянам, в Центрі працюють директор, 4 консультанти  різного фаху та офісний службовець, яка доречі у листопаді  цього року закінчила навчання та отримала диплом магістра за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

         Робота фахівців Центру постійно вдосконалюється, зважаючи, у першу чергу, на запити та пропозиції педагогічних працівників, а також на розвиток освітньої галузі в громаді, її реформування.

У 2022 році Центром укладено договори про співпрацю з Управлінням Державної служби якості освіти у Харківській області (начальник Управління Світлана ВОЛЬЯНСЬКА), з Комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія неперервної освіти» (ректор Любов ПОКРОЄВА) та з Українською інженерно-педагогічною академією (ректор Олена КОВАЛЕНКО).  Це дає можливість активно залучати спеціалістів даних установ до проведення семінарів, тренінгів, конференцій, вебінарів та інших заходів, спонукає і розширює професійні можливості спеціалістів нашої установи  у пошуку та утвердженню   таких форм роботи з підвищення кваліфікації педагогів, щоб максимально можна було врахувати їх запити і потреби та наблизити надання освітніх послуг до педагога, проводити курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників громади із видачею сертифікатів КВНЗ «ХАНО», консультуватися із проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, забезпечення якості освіти у закладах освіти; здійснення інформаційного забезпечення педагогів із питань формування та підтримки  культури якості освіти, що базується на прозорості, інноваційності та партнерстві учасників освітнього процесу, з питань  якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та технологій  проведення і опрацювання результатів моніторингових досліджень, викладання навчальних дисциплін, управлінської діяльності. Звісно, що така співпраця Центру з вищеназваними установами та іншими суб’єктами, що провадять освітню діяльність, зокрема з закладами вищої освіти, значно підвищує рівень роботи консультантів, що, безперечно, впливає і на якість навчання учнів, оскільки реалізовується за схемою: консультант – педагог – учень.

           З дати створення Центру успішно функціонує сайт, який забезпечує офіційну інформацію про Комунальну установу в мережі «Інтернет», оперативне та об’єктивне  інформування громадськості про діяльність, оприлюднює бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інформацію з питань професійного розвитку освітян, кращого педагогічного досвіду, нормативних документів про освіту. Також педагоги в онлайн-режимі мають змогу отримати необхідну інформацію через сторінку «Запитуєте – відповідаємо», скористатись методичними доробками колег.

Про діяльність КУ «Богодухівський ЦПРПП» можна дізнатися зі сторінки у Фейсбуці, до якої мають можливість приєднатися всі охочі.

Фахівці Центру використовують у своїй роботі й інші інтернетресурси: блоги та  jambord дошки (це віртуальна дошка, за допомогою якої можна в реальному часі працювати над ідеями разом з іншими). Кожна педагогічна спільнота має свою групу у Viber.

Центр працює згідно з річним планом роботи, який складений з урахуванням цілей та завдань, викладених у стратегії розвитку. Тому з метою їх реалізації визначена система роботи фахівців Центру. Колегіальні рішення щодо впровадження форм роботи з фахової, професійної підготовки педагогічних працівників, їх консультування приймає Методична рада Центру.

Упродовж 2022 року було організовано роботу професійних спільнот педагогічних працівників (їх 23), які об’єдналися за спільними інтересами за родом їх професійної та фахової  діяльності в методичні комісії, творчі групи, школи становлення новопризначеного фахівця. Для організації якісної роботи спільнот була проведена діагностика серед педагогічних працівників, яка забезпечила об’єктивну інформацію про потреби в підвищенні фахового і професійного рівня. Водночас враховано пропозиції освітян.

Для задоволення потреб освітянських професійних спільнот, пов’язаних з їх професійним розвитком, спеціалістами Центру було підготовлено та проведено низку консультативно-методичних заходів, деякі з них представлено на слайдах. Методичні кейси з матеріалами усіх проведених заходів надсилаються учасникам та дублюються на сайті Центру.

В умовах воєнного стану в Україні  постала проблема надання якісних послуг здобувачам освіти через форми дистанційного навчання. Для педагогів закладів загальної середньої освіти нашої громади це не було гострим викликом, оскільки фахівцями Центру впродовж останніх двох років прикладається багато зусиль для впровадженням дистанційної освіти. Навчання для освітян проводяться у формі семінарів, вебінарів, тренінгів, індивідуальних та групових консультацій.

Заклади загальної середньої освіти нашої громади працюють на платформах «Workspace» («Meet», «Classroom»),  «PROSVITA – Education Platform».

З 1 вересня 2022 року у дистанційному форматі розпочали здійснювати освітній процес і заклади дошкільної освіти.

Усі колективи для проведення нарад, методичних заходів, батьківських зібрань використовують й платформу «Zoom». Фахівці Центру удосконалюють навички роботи педагогів в додатках Гугл, аби підвищити ефективність проведення уроків, раціонально використовувати час упродовж організації освітнього процесу. Особливо актуально це при проведенні самооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

         Належна увага фахівцями установи приділяється реалізації ідей Нової української школи. На сьогодні усі вчителі початкової школи  пройшли спеціальне навчання щодо  організації освітнього процесу за Концепцією НУШ і продовжують  підвищувати свій професійний рівень. Також  продовжено розпочату у минулому році роботу з підготовки вчителів  5-9 класів  до роботи  за новими Державним стандартом базової  середньої освіти. Протягом липня-серпня проведено      науково-методичні заходи для всіх категорій педагогічних працівників громади. Відповідно до запитів керівників Центрів професійного розвитку педагогічних працівників Валківської та Краснокутської громад для їх педагогів були проведені методичні заходи за участі наших вчителів-пілотників з КЗ «Богодухівський ліцей №2».

           Одне із завдань Центру – проведення супервізії. У 2022 році таку діяльність здійснювали 3 консультанти (Ю. Вяткіна, Т. Грінченко, Л. Педан), які пройшли відповідне навчання і отримали сертифікати супервізора. Дані послуги були надані 87 педагогічним працівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти громади на листи-запити адміністрацій закладів. Робота була спрямована  на подолання професійних труднощів, аналіз недоліків та удосконалення організації роботи.

У першу чергу супервізори знайомилися з результатами самооцінювання педагогів (на основі анкетування), опрацьовували проблеми, які визначили  педагоги  для  вирішення: відстеження індивідуального поступу  вихованців та учнів, забезпечення зворотного зв’язку, співпраця з батьками,  використання різноманітних форм оцінювання роботи, освітнє середовище.

Наступний крок у діяльності супервізорів – надання педагогам дієвої   педагогічної підтримки. Це було спостереження  за  діяльністю учителів, визначення форм роботи, які  є най-ефективнішими для досягнення максимального результату,  складання плану професійного розвитку.

Третій етап – це розв’язання професійних проблем, які виникають у роботі, через  обговорення в групі кращих практик, труднощів, пошук шляхів їх вирішення, а також можливостей для подальшого розвитку. Результат обговорення – це план реалізації проблеми, окресленої педагогами кожного закладу освіти.

Супервізійна сесія 2022 року, яка проходила з лютого по листопад, допомогла педагогам зрозуміти, що справді супервізія – це не контроль, а допомога, допомога в реалізації завдань, допомога в подоланні труднощів, допомога у зміцненні позитивної самооцінки, допомога у створенні  індивідуальної траєкторії професійного зростання.

Фахівці установи  пройшли відповідне навчання та постійно залучаються Державною службою якості освіти до  вивчення  практичного досвіду  вчителів початкової школи під час третього етапу сертифікації. 

Протягом  2022 року фахівцями Центру здійснено вивчення якості організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Консультанти мали змогу долучатися  до  уроків у синхронному режимі, що дає можливість стверджувати наступне: педагогічні працівники громади на належному рівні опанували необхідний інструментарій для якісного дистанційного навчання.

Також відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, згідно із затвердженим графіком атестаційної комісії ІІ рівня Управління освіти, молоді та спорту консультантами, які входять до складу даної комісії вивчається педагогічна діяльність осіб, які підлягають атестації у 2022/2023 навчальному році. У березні 2022 року, незважаючи на воєнний стан в країні, було атестовано 87 педагогічних працівників закладів освіти громади.

           З метою активізації інноваційної діяльності у закладах освіти, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, ефективності освітнього процесу та його методичного забезпечення фахівці установи  сприяють участі творчих колективів закладів освіти громади у заходах, на яких презентується досвід роботи педагогічних працівників та  педагогічних колективів закладів освіти, а саме: обласна виставка ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття», фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують», «Учитель року» та «Кращий вихователь Харківщини».

           Щороку педагогічні колективи закладів та установ освіти громади  презентують власний досвід реалізації інноваційних освітянських ідей на міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті».   За останні чотири роки переможцями цих  виставок були творчі групи педагогів КЗ «Богодухівський ліцей №1», КЗ «Богодухівський ліцей №2», КЗ «Гутянський ліцей» та КУ «Богодухівський центр професійного розвитку педагогічних працівників». У листопаді цього року свій досвід у номінації «Сучасні форми, методи й прийоми підготовки здобувачів загальної середньої освіти до здійснення свідомого вибору майбутньої професії»  презентував педагогічний колектив КЗ «Крисинський ліцей» і був нагороджений  Золотою медаллю та Дипломом.

        Окрім того хочу сказати,  що упродовж липня-серпня 2022 року фахівці Центру забезпечували проведення основної, додаткової та спеціальної сесій Національного мультипредметного тесту (колишнє ЗНО)  у якості інструкторів. Тестування проходило на базі КЗ «Богодухівський ліцей №3». Учасниками були не лише випускники закладів освіти громади, а й з інших регіонів країни.

        Не менш важливим напрямком роботи спеціалістів Центру є  організація роботи з інтелектуально обдарованою молоддю. Консультантами Центру розроблені та постійно оновлюються методичні рекомендації   на допомогу вчителям з метою систематизації організаційних заходів щодо роботи з обдарованими дітьми у закладі. Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасної  освіти.

Як результат у 2022 році маємо перемоги у 6 із 7 олімпіад у яких брали участь обдаровані учні закладів освіти громади, за кількісним складом учасників маємо      9 перемог із 10 та найкращі показники серед  п’яти громад Богодухівського району. Також маємо ІІ місце в обласному етапі Фестивалю ораторського мистецтва, присвяченого 300-річчю від Дня народження Г. С. Сковороди. Високих результатів досягли наші учні й в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, усі 4 роботи подані на розгляд журі отримали високу оцінку і як результат – призові місця.

Користуючись нагодою хочу подякувати міській раді, що не залишається осторонь питання підтримки та стимулювання обдарованої молоді. Так у цьому році 11 академічно обдарованих учнів були відзначені щорічними стипендіями «Юні таланти Богодухівської громади».

Окрім того фахівці Центру здійснюють роботу й за іншими напрямками:

  • моніторинг  якості дошкільної, загальної  середньої та позашкільної освіти громади,  рівня  навчальних досягнень вихованців та учнів,  у тому числі дітей з особливими потребами;
  • вибір, замовлення, розподіл підручників та науково - методичної літератури для закладів освіти громади;
  • методичний супровід дослідно – експериментальної роботи у закладах освіти громади;
  • методичний супровід профільного навчання;
  • організація та  проведення фізкультурно-оздоровчих та                     спортивно-масових заходів з учнівською молоддю;
  • організаційно-методичний супровід виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю;
  • координацію роботи Молодіжної ради громади.

Підсумовуючи рік роботи Центру, можна впевнено констатувати що в громаді створено систему забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників. На слайді представлено найдієвіші показники цієї роботи. Проте, наша команда вже зараз окреслила нові амбітні плани на наступний рік, на слайді вони представлені у вигляді проєктів.

Хочу зазначити що ефективність такої роботи багато в чому зумовлена івнноваційністю керівників наших закладів та установ освіти, які завжди відгукуються на усі наші пропозиції.

    Разом з тим не можу не сказати, що існують певні проблемні моменти, але освітянський фронт громади гідно тримає стрій!

Віримо в ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ та разом наближаємо нашу ПЕРЕМОГУ!

https://rada.info/upload/users_files/43757372/09f714561a633a495ec100b87faf9cba.pptx

 


« повернутися

Вхід для адміністратора